Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma | Betalingsvoorwaarden onverzekerde zorg (OZP)
338
page-template-default,page,page-id-338,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Betalingsvoorwaarden onverzekerde zorg (OZP)

Wim van Vliet  Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma

Algemene Betalingsvoorwaarden voor Onverzekerde ZorgProducten (OZP), supervisie, leertherapie en coaching.

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelings- supervisie- leertherapie- en coachings-overeenkomsten tussen de psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt/cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling/supervisie/leertherapie/coaching geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. (€ 25)

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt/cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling/supervisie/leertherapie/coaching dienen door de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt/cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen de volgende 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling/supervisie/leertherapie/coaching op te schorten totdat de patiënt/cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Versie: 07-02-2018